Så vet du att din fasadputs i Dalarna behöver renoveras

Det finns flera tecken som påvisar att din putsade fasad behöver ny fasadputs i Dalarna som exempelvis sprickor i fasaden, puts som har släppt från underlaget eller missfärgningar som beror på fukt. Du bör anlita professionella murare för din fasadrenovering så arbetet blir korrekt utfört.

En putsad fasad har i regel en mycket lång livslängd om den underhålls väl så att den inte blir allt för nedsmutsad eller utsätts för överdrivet mycket fukt. Det är främst fukt och rörelser i fastigheten som påverkar fasadens hållbarhet och är också det främsta skälet till att fasadens puts behöver renoveras eller bytas ut mot ny fasadputs i Dalarna. Om du vill få hjälp med att inspektera din fasad kan du kontakta oss på Aspstrand Fasad & Bygg som har murare som är specialister på fasader i Dalarna.

 

När är det dags att lägga ny fasadputs i Dalarna?

Ofta kan du själv se om det är dags att renovera din putsade fasad genom att granska fasaden. Om fasadens väggar utsätts för rörelser så kan det uppstå sprickor i putsen. Dessa sprickor kan fortsätta ända in i tegelväggen i vissa fall. Sprickor behöver åtgärdas för att minimera risken för att det kommer in fukt i väggen. En annat tydligt tecken på att en fasad behöver renoveras är att putsen har släppt från underlaget, vilket oftast beror på att putsen är fuktskadad eller att fukt trängt in bakom putsen, fryst och sedan sprängt putsen.

 

En putsad fasad klarar vanligtvis av fukt mycket bra då den släpper igenom fukten men det kräver att putsen får torka mellan varven. Om exempelvis ett dagvattenrör läcker och kastar ut vatten på en fasad så kommer det med tiden innebära att putsen inte klarar påfrestningarna och släpper från underlaget.

 

Att lägga ny fasadputs i Dalarna

Om din putsade fasad är i behov av renovering bör du snarast utföra renoveringen så att det inte uppstår större fuktskador som kan leda till omfattande reparationer. Oftast räcker det med att putslaga sprickor och lappa hål där putsen har släppt. Om skadorna på fasaden beror på exempelvis dagvattenrör behöver dessa förstås också bytas ut för att skydda den nya putsen. Att lägga fasadputs i Dalarna kräver kunskap och erfarenhet så att arbetet utförs korrekt och med rätt material för maximal hållbarhet och livslängd.

 

Låt våra murare hjälpa dig med din fasadputs i Dalarna

Aspstrand Fasad & Bygg är ett företag som erbjuder tjänster som murning och fasadputs i Dalarna. Våra erfarna murare har den kunskap som krävs för att renovera alla typer av fasader i Dalarna, även då det kommer till kulturmärkta fastigheter eller reveterade fasader. Om du vill få hjälp med att renovera din fasad kan du använda formuläret på vår sida för att boka ett gratis platsbesök så att vi kan inspektera din fasad och lämna offert med ett fast pris

Behöver du experthjälp med fasader i Dalarna?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss på Aspstrand Fasad & Bygg AB för att boka ett kostnadsfritt platsbesök. Våra duktiga medarbetare hör av sig och hjälper dig med din fasad.